Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zázračná uzdravení v Horní Polici!

 Týden se s týdnem sešel a je tu opět tajemno. Tentokrát zavítáme do Horní Police....zde se událo několik zázračných uzdravení....takže se vnořte do hloubi příběhu...začínáme.


Zázračná uzdravení v Horní Polici!

 

horni-police.jpg

Mezi místa doslova obestřená zázraky patří obec Horní Police nedaleko České Lípy. Konkrétně k tamnímu kostelu Navštívení Panny Marie se vážou desítky případů zázračného uzdravení.

 

Na svědomí je má právě Panna Maria Hornopolická, jejíž soška je vystavena na hlavním oltáři. Ve farní kronice, uložené v okresním archivu v České Lípě, je zaznamenáno na sto šedesát zázraků, které se v tomto kostele v průběhu staletí odehrály.

Jeden z posledních zázraků, konkrétně navrácení zraku, potvrdil i starosta obce Lubomír Šulc, organizátor kulturních akcí a srazů krajanů.

Zázračná soška připlavala po vodě

Dřevěná soška Panny Marie byla podle legendy vyplavena na břeh řeky Ploučnice v roce 1523. Na těle má oválný otvor, ve kterém je vidět malé, ještě nenarozené děťátko. Dnes má několik druhů ošacení a obléká se podle toho, jaký je zrovna svátek.

Soška byla nalezena vedle starého mostu poblíž náměstí a v místě nálezu bylo později postaveno sousoší čtyř světců a Panny Marie, tzv. mariánské sousoší. Socha Panny Marie je oboustranná a dívá se na obě části obce rozdělené řekou. Jednoho z potomků zázračně vyslyšených farníků poznal osobně i současný starosta obce Lubomír Šulc.

Vnuk uzdraveného slepce přijíždí každý rok

„Jeden z té řady zázraků je detailně zdokumentován. Do zdejšího kostela přišel jednou slepý muž, prosil Pannu Marii za uzdravení a skutečně se mu navrátil zrak. Za to hornopolické Panně Marii slíbil, že jeho potomci budou sloužit Pánubohu. Potom došlo k tomu, že se rodina odstěhovala do Brazílie, kde se usídlila natrvalo. Tam se jeho syn oženil a stal se otcem chlapce. V duchu slibu složeného před lety v hornopolickém kostele vystudoval vnuk uzdraveného slepce na faráře. Ten farář k nám dnes jezdí pravidelně na poutě. Doklady o jeho vysvěcení existují, nežije sice už v Brazílii, ale na stará kolena přesídlil do Německa, konkrétně do Drážďan. Přijíždí každý rok a nechyběl ani letos. V kostele měl nádherný projev, jeho zdravotní stav však již nevypadá dobře,“ říká starosta obce.

Písař se uzdravil z horečky

Jistý Ambrož Josef Leyn, úřední písař ze Svádova, v roce 1685 trpěl vysokou horečkou, která ho trápila každý den a nepomáhal pro ti ní žádný lék. Ve své funkci jednou navštívil Horní Polici, kde se dozvěděl o zázračné sošce Panny Marie Hornopolické. Dne 19. května 1685 v 5 hodin odpoledne tedy navštívil místní kostel, rozsvítil dvě voskové svíce a před soškou Pannu Marii prosil o uzdravení.

Skutečně se tak stalo. Zdráv a vesel odešel domů. Na důkaz pravdy zaslal do kostela dopis s pečetí, v němž děkoval Bohu a Panně Marii za svoje uzdravení. Na důkaz vděku zde také založil nadaci se svým jménem.


 


 

Dítě se po modlitbě uzdravilo

Také Jan Jakub Lorenc, krejčí a občan České Kamenice, svědčí svým podpisem, že v roce 1690 nalezl pomoc u Matky Boží Hornopolické pro svoje dítě, které dostalo neštovice a při tom mělo velké horečky. Když byla lékařská pomoc marná, obrátil se k Matce Boží v Horní Polici a v modlitbě obětoval svoje dítě Bohu.

Sliboval svoji každoroční návštěvu v Horní Polici, jen když se mu děcko vyléčí. A skutečně. Když se vrátil domů, bylo dítě již mimo nebezpečí. To potvrzují i další dva muži z České Kamenice Ludvík Metschel a Dobiáš Fleck.

Po modlitbě začala opět chodit

Alžběta Bretschnerová z hornického města Krupky ve svých 28 letech těžce onemocněla. Dokonce se nemohla čtyři dny na lůžku ani hnout, ani mluvit. Teprve pátého dne přišla částečně k sobě, ale na nohy se nemohla postavit. Nemohla jimi hýbat, stejně tak rukama. Protože jí nebylo pomoci, obrátila se s důvěrou na hornopolickou Pannu Marii.

Do obce ji tedy přátelé odvezli na trakaři a ubytovali ji u hornopolického vrchního rychtáře Jana Zenkera. U něho strávila osm dní. Nejdříve poprosila rychtářova syna, aby jí koupil střevíce pro posvěcení Matkou Boží. Dala mu 3 krejcary. Poté se nechala odvézt hornopolickým krejčím Jiřím Heymannem do kostela.

Zde 4. července vykonala i svatou zpověď a zúčastnila se svatého přijímání. Prosila při tom neúnavně Pannu Marii za uzdravení. A její prosba se splnila. Z klečící polohy vstala a sama již mohla odejít z kostela. Dokonce po několika dnech odešla domů, do Krupky. Tento zázrak prokazují kromě krejčího i pan děkan Michael Jantsch s Horní Police a pan děkan Engelmann ze Zákup a další svědci.

Zázraky přesáhly hranice Čech

Zpráva o zázracích Panny Marie Hornopolické se rozšířila široko daleko, což je patrné i ze záznamu z roku 1736 – 7. 7. 1736 přísežně prohlašuje a svědecky dokládá představená ženského františkánského kláštera v Reidtu na panství Jülich ve ŠlesvickuHolštýnsku sestra Barbora Volfová notářským zápisem a dvěma svědky: V poslední době trpěla oční nemocí a bylo nebezpečí, že oslepne.

Svoje útočiště nalezla u Panny Marie Hornopolické v Českém království, které se oddala a v několika dnech se uzdravila. Což připisuje naší Panně Marii. Stalo se tak v klášteře Reidtu za přítomnosti P. Jindřicha Nagela a P. Vavřince Zulpiga jako svědků a listina je podepsána notářem Quirinem Dresenem, veřejným císařským notářem v Düsseldorfu.

Vyléčená hraběnka

Pamětní kniha z roku 1722 uvádí další vyslyšení Matky Boží. Hraběnka Antonie Pachtová, která byla návštěvou u velkovévodkyně Toskánské na jejím statku ve Zvoleněvsi, onemocněla neštovicemi. O pomoc se obrátila na naši Matku Boží a byla skutečně vyslyšena.Na důkaz díků nechala vyrobit a připevnit velkou broušenou skleněnou desku před sošku Panny Marie. Měla vysokou pořizovací hodnotu 150 zlatých. A v témže roce obětovala jedna občanka z České Lípy svůj zlatý prsten s granáty pro hornopolický kostel.

Čerpáno z knihy Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti


Historie obce
 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273. Původní název vsi byl Mariánská Police. V 13. století patřila Police i s okolím Berkům z Dubé.

V roce 1848 byl formálním vlastníkem Panství Police zástupce císařské Habsburků Leopold II. Toskánský. Součástí panství bylo 20 obcí, z nichž 15 je dnes v okrese Česká Lípa. Po zrušení nevolnictví a v důsledku revolučních událostí roku 1848 došlo v Rakousko-Uhersku k radikálním změnám státní správy. Byla zrušena panství šlechty (včetně panství Police), ustanoveny během roku 1850 nové kraje, politické a soudní okresy. Obě části Police byly začleněny do Českolipského kraje a politického i soudního okresu Česká Lípa řízeného okresním hejtmanstvím. Příslušný krajský soud byl v Litoměřicích. V roce 1855 byl Českolipský kraj zrušen, Horní Police zůstala v okrese Česká Lípa, který byl začleněn do Litoměřického kraje. Při další reformě státní správy byly kraje zrušeny úplně, okresy zůstaly. Tento stav se do roku 1918 téměř nezměnil.


Zachovalé památky

Zámek Horní Police, postavený v 17. století. Za totalitního režimu zámek sloužil zemědělskému družstvu, čímž došlo k jeho značnému zchátrání. Od roku 1997 patří obci, které se podařilo opravit část fasády a část interiéru upravit jako galerii.

Kostel Navštívení Panny Marie ze 17. století, postavený litoměřickým stavitelem Giuliem Broggim na místě kostela staršího data.

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERQUExIVFRUVGBoYFRgXGBcYFRYZGBgYGBoYGBwYHCYeGBkjGRUXIC8gIycpLCwsFx4xNTAqNSYrLCoBCQoKDgwOGg8PGiwkHBwpKSwpKSkpKSkpKSkpKSwpKSkpKSwpKSkpKSwsKSksKSkpKSkpLCwpLCwsLCkpKSwsKf/AABEIALwBDAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAYHAAj/xABEEAABAgQEAwYEBAUABwkAAAABAhEAAyExBBJBUQUiYQYTMnGBkaGxwfAHFELhI1Ji0fEkM3KCg5KiFhdEU2N0k7Pi/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAIREAAgIDAQACAwEAAAAAAAAAAAECEQMSITETQQQiUWH/2gAMAwEAAhEDEQA/AN9MlxCZYMLKxr0MTho9J2jhtMg/L7iIVyGgtLYiIZqQIFNg4g8St4t4YZbCkQzUQkkHSLfUSuMPyFUePTA8VsLNYVEWxW0cT4zpXSEYY7xGuWRrFwrpFHErJtDi22EqIFTHpEaUQpBjyJkbmY7uomlJaGJmiLEsiIk2NUTCGkQ9JjE9qfxEOFxknDy5Wd5ktE3M6f8AWtlyEbBQLsQXbSMHKjSrNgqKk+U8XpoissRrFksoKwsRqkdIIR4xtuzPUGGWIb3Q6wRMoGPDDiHuToD+6hyEGLv5aPCS2sG4tCNMkteGqESHoYgmyHPigQM8s0iPPCKliz+0PEoAUrFcJG96doQzFbQ0qOghq1HUw6FYpnbmIlTHsI8ExHNW0UkS2Q4iIcsSqENaNVwzLrRZwyzbSIssPlzALtt+3nGUvDSPpflKaGTJrxXxPEES05lkAOA53NAzQMxnaaRLWpC5gCkhyK9aDQkAEtekYXFemzYVekJIQXvFTDY5E2WJiFAoNjYGra9YnSSI29M76GJaosSp4FIDSsRvFsT31rHNKBvGYSmikC8TPKdIlTiSIixxeFBU+jm7XCmcX0hDi4iUIa0dSijm2YpnVi1IxkUmhyYHFMSk0GpeJjnH4hJScXhVBLrOMw6SokuEoIokP4cyhbVnuI2sqa0c67XS83F8MQ6j3+HLXyhLOwAoCwJ/w3FmhR2YZXZ1lU54hVMjCf8AeHmx0qQhKTKmHLnOYKzusUDsU5kpFt41RxTxpBKXhE24+l8qEeBgYZphO+O8a/GzP5QoVQqZrQJM4x7v1bw/jF8gUmYoCIFYvpFAzTHs5ilCiXkZcOL6QhxNNIpkx4Q9UTuyQ4gwoxUQtDTF0hbMmM54YQI8DDVwhNiKXtEZEPaEaGIZkjxTD2hCmHYCcXmKTJWUpzFmZ8t6X/xHO8TxSYuakBebumUgzFqSVlDZTlN1EbFyxvGw7TcSUmYiSlL94lQqE5HVyoKs1EhKhc79Ix/FsUtXLOlpC84C1nN3qWAfmJcg5Sbaa1fzPyJW6R140P4lxUzUlJKx3jTCnvAuXm5noqqUMAR5F7hhGJnrmzlzBkSoF1KScqC7gqF6Zbi96VaC/FeFiVOTLVPCpgAUG1BNEnM6WZsoIAAyg0dqOHkoCld4nkGRQFlFQWCzNRPdqVmABZwSKARztNvpqqLKe0M2WlGGE5MxHIUqMshR/iPl56ZQG8TU2jqoO8cfwnEJIS2IlEgLDMMwKcqUEL5x3mVgAzPck2jrHDcF3UpKM6lsPEouS5Kn6CtBoGEd2B3ZjkQRlrEOUBcUisIcFxu4maZYE16Qk0vEWbWEK4nUdkS0wwiFmzQGdQD2cgPR6PegJ8hFBHG5ZSpTLZIfwlyKaaX18w4rF7JekU2XY9EEjiEtasqZiSa0BBNGB87i271i1lg3XotWZXtL2qmYdwhCCSsywSSSkiWmZzJpUhVKkMPMDM4TiC5ilYhZK1ywV7Eq5USUhmZ5qpYbZ9o1OKwUiavECYlS0nE4dQ/kJSFSFgFBCknKtyCzgC4uN4thJUvGYbDoSlCZmIkrKEAJTllywpKWFPEc53zjaPLnk+R+/dHpRjovO0R9mOwMyVNlT8RMTnlu0tIzB1BbkrDB3W7JBFL7beHgRGDzkNTKk9PEsHS9nr/LaPShFY1SPPnJzdscBHiIc0eaNbMxhjzQ9oRoLAY0eh7R5oLAZHgIc0eKGbq/qzfQwrARo9lhRCtDsBrQjQ4x6ABhEeyw5o9lgsCNo9DyIRoLAA9p+FrTLmzSsTJQGYy5iMyhWvdrDFAJI3okRjBxKYFCWWXmP8SSpBykqonUkKNxlryinKQbvGu1k6ehKAcoTRZTmBXSrt0SVbV9SMn4gyqNKWlQCs2XPlS4YAizHNQ7OBWPGyZFKVx8O6EaXSx+ZTMyJda1pUXlkDOAHUWmqTVsqWBLB1BhSKGNxGcc5DZlh1klKiEpCiGCiFNlLnlqNBEnDpg71IUgKqEqC3so5CSQpg2a7Gv81gmPV/pCmlFxMZALqYjKEhQZsoynkABGahLAETvpfhrFdmAJUohCFqkrolK092jKy1FT5cxVRNTQMXa+n7PYtcyVmWVKc0UQgJNGOTKA6XFyBelIwctS5hVIkTkrUuYstlUoEAH+IVB+8BBGUOPC50fV9j8DKQqaZU6ZMBCXBzd3mHKVJcAZnSoEJoBl6R2Y5U+GM1zppWhWhWhFqYEmwBJ8gHMdGxjR6GTFMCTYAn2h6S4B3gJ2s4eJsljNEpINVKICRQtcGubIKA0UqkS5csErdGf4j2vWJmQpQsBTsU+JmLOwapIFHp0ilIBXKztyZ2QNVhSTUFnS7EUGpYFqZ6dhu5CErHKoZik0YKAPKSCpNMx8JF7uWtYvihlyhKl0AAJDkKetCpwrYEJvlcnQee5O/wBjqUVXCXiqVpJWod0ASwckkWoTQ/7zOOjCD3Be1aBK7uckkKOUgFSWJcJQkFjo5KSkJJMYxc4rS5cswSHqEioSDUhOV2AtV4iXikAAEaEaKBO4d2ow8gBrSY5Gnwpxs6z2ewSFy1rw5Uoh5aULCSULcNmKf0IJzEuaPVyc2N4hiUzOPYVKCVBBbOqq5hShZUtXUrz+TACgaDn4UYiZNlYlCpuRCClTgPMXyqzJY+IMgHUgkxjez0ojjWGHNQLVzeKsuaok9YwxpfLaRvJvXp15oEYqXMTipJVMQHSsBBSQVpOZRKOapAQjeheDksB+YEjUJBJPQNWMx2r4mSFFMmcFJUlUlbLIBSQQRUprLCnpu9Hj08mT9kjzPDQtHmivwvEmZIlrU2ZSQTls7VAqfbS0WiI6FIVDWjzQ6PQ9goY0JesPJarO3+fpFTheJMyWFG+ZYLW5VqTudBrXdrQt+0KiwRFLFyiJ8hRFCJiQeVvCo61Hh02OkEMv2HPygL2yxcwISrN3csKQnllzcySFZgpGZKXVy9POsYZcsU0i1CTVpBdoVobgMSmbLExBORXhdJTq1lAG4OkSqT1jdSJcaI2jzQ6PQ7FQ1oQiFmLCQ5IA3JAHuaQKxvamRK/XnLs0tlHSpLhOu8JyoNQo0NaMhiu3Si/dykpG6zmN6UDAWNKwNX2rn6zSOgCQ1X2EQ8yRSxsqYTBypOIlhSQtJQETjnUGKk8xs5PiyhnLkO9quIlSZk5QkqKZaHP8Raa5ATqE5nckAub1MDRj5iFPKUU0YqBFUhi//M1q0I3ER4ninfKSnKlCn5kpSkJUsgDNlFKmpIGseWpWqO3V2PlY9coMmYwUTmAHiGZJGYMacr9HfWLuHwkwpRPUlPcqmKUCSEgJCwFitWIUEguWo0DMcEBeWWoKSGuGGZq5WuC1CG8hDcXxZUxCUEuE5kpBJIqrOTepUTVRrTygi6G0dFkcaEzu5asMhEg50TEqLgDMCkISgWbKp7ubkiNr3yQQl2JDgdBeOF4LErkBkuO+8SaOydb9X0ZtaxdxfEVulWcqKSAkq5hR7hTuGanTaN459TOWOzs35lFOdNf6hVy2+5A9YB9rOOyJcmbLmk8ycpARncLYOwINlODuGo4McumcdVRiAaOUs7Dyu5JJNXcRq+BYwqwqO8SVAKI5lAkpLG9mdR00jR5HJUTGFMP9jO00mchGHlBQMqXR0FKcqMiB0B5k08zq0FeOcLROQDMEvKh1OtAUU0BJSXGQsDXoNq5Tg/aOVhlKSAmtnVlAYqrUNUZDvSL3Fu16zKUJYQlViSsggaty8qiHANWd+kWprXpMo/twxXasy1TS3KlCQhBGcFaUuylCpdslwGbcEQDk4hktRmIqQ4Y9QAQXAIqaeUJjETJiyqYvOtmc8xKUgJBzHxMOpJYvA/MwArbp6N0844m9mdCVFzET3LhyaH283Px96xFLnqu9Klr1Aez0o1YhmD+kAPep63N7fbxcXiCpOUvQAFy9A7UbQKPxhVRR1vh2ETgOECZXPMl94vKSCkz2yh8zglCEJobA3FDybD9oFoxcuZLZ5WYJuXcHM9QS7moL13joP4g8dTPwUuXh3MtKyogCuSVLSiVbQgqUz2AjkiVtMdtev+YyxfbLl/DtvZztxI/Kqm4maFTwotJBKCUqZI0GVgVFnLAbkmLX4m4FKZUuc6yCgkpKlFwE56uq9fhHGJmKDMEsG9Gr7n+8a/F9sFY3Dy5U1eTuZHdzFXBLlImAP4ihgTuDpHTF2+mb8NT2JxEtMsqVNyZyhSUqWz5g5oSx6n4iNYcUhnzobfMlvnHG8bM7oSkEhWVICSR/KbmpbT2hpxBJJADNsKv97x0rJXDnlC+naQXtWj0rTemnWFVS9POkceJKSkCgAqRQG23QiDHZvgc/FzElAUUyyHWQciWUCz2BYkhIrV6VMJ56JWPp1PD4XlKiDUcoZ76+3yjnGJ7PTpeKWhHeJClHu1gqbmcozKFg/KSbFz57zimHkBM7Nh0d2jIp1IzEh8xuC/LSmxjJcR7NoxeIkpkpTJlmVnmqSEpYZyAKfrNQ9Wym4jlj+TJy8Np/jVG7K8vG46SSVGajJVRWEqADgVK3H6gPWkL2j7QTJ+AWhaVd4FoUlQQQlVFBiwyvX19IGcU4X3eKmy/zJRklkoK5x5gE8iUqDFZzcrsGyK2irw1Uw4fELBmHKZbKzKZDlZKrs7JatgTYEw5NTabQRjLGuM3nZCYFYKSygWCgW0OdZY7FiKHcQQxOLlygCuYlD2zED/Mctk8dxCSWmsVMCoJCVFrOZbE13f2cRDP4hMWoqWsGYpuYuVEbWOUNswYR0LLwzljd9Og4jtdIDZcy3S7gMNgDmY36U6wHx3bRanEtKZfUkLVbyYX22jIInqAqp7Nofn99IXGpVLy5gBmlpVfRSQpuhZjSzi0TLKwUCxj+LFZJmTFLJZ3NLaDSkQyJwXaz1e5ili8QhNSgKJDjmI6UFtQGt8orq45UgcrAFwzhqO5MZvKvotQCxDltPKhLH31+ENxKTm8ANv0xNhuKoWoBSGBFC7mla6Q8YfNVj6V+RZ4ly/oUAE4gJSmgcmpy5j4Xo7kGpGzMzViBC8xdZIS75asweh2t8TFJaSkAEBgA7Pc72c9OkLNIzhKgU2d7g6+Q1jNI3cmy5MwxGQkcpUphQmgSCQNnysdrWiLCZBNGZ6CzF6aUenWtIO9oZ5VLQUqGXIlSAEoAGZRUSlk5gXN3JL1tGeAJDqIdvO9asaQ6oUXTsLq7lSwsTXKX5VctXfzL1FQBWsVcXh1hBUqXkryi4Zi/MKHT2iNONK6TVKUkMygxUlqn/ap60vBXAT8KAxmoTR8yVTEAg6GtVDWjVpEtanVGEMnnATgJKVrZRKRYkEBnHiO7aij2g9g2Th1ywspbnmmWTQJyh+YjmdQoNhQvEacNhBVGKQNwpSVavSzQ/hmBl5pzYiSsGUugIzeE8yrsE0OtjDUtmZTwSj0AT1FVA5LMLlTAN1LM3S+0SYPiSljJUkeG7Uq5IGg+FNo26exKpiUDCzpIWpC5klUta80xIaWsZwNQpI5iPELB4wndmQspWgpWkkEEMpJBZSSKPZmPpGjjaMXwnmLNDuCSBZwA9zUVa1384qy8N3s0JGtXAJATUudhb3iVM5RGSjk0IZiB6c1gNqeUMwS8hU5IseUu9W1vQkUrW8ZJUMnk4YtlLAEk+EFTEBJYEg3YdXNaVp45NSAFULvckN0DFq1+cemzUkmpy6b3dhtc1cRNgZRJNHDOQ51BcOHuKu36YpAaDs3xZSsDiJIJC5ac6TqUBQNPIkjyUNoxCwe8r1jefh7hEJxJVMUEZZMxUwkK7uXLKGJJTzFXMkhmtffNzlS5mMV/DIQ6glPhUWOVJPN4izkPckaxMY6ydfZo3aQOmghgdRvvr1glwjBDKpUwOKEXJZios17QszDIAXKWlXeILhSVcrJSoqSRlIegYvqbvQjwWUvugci1VaiXdmAbUlvu0bRdMyaLM/BywlCghLqIuDbK9QerQw4vuQQiXJVmDlK0BRoNNr1iXjfDp6koQJSlFwTkGYM1nQ4Ci1orI4WsJSFy1HxBiFg5TViAWo3zu0KbTYR56WZHHV5FrXhZSmy8xQmhU7BgHVRJPoRSNnweROW2WWiXLlOFJTMSAtSgleYeIAJC01SBdybiM7w3hEhcmYgpUlaQVBAbIsS0lQdRUSQOYsDUAkHaCX2knSpQ/hpMpUsSlOTlcIyg0IdQSktVixvVsZK/DROKNSrBYtAmqlzkmVMmMhBmqUhAylV8hBHKeVrtSDPZTgK1pX+aW5ZAQUqfldfKc6AzEWA1O0cplYhYRLUlSuZswzKKQorWA4ZmI98x8o2/Zn8Q5cmSqTMSEKRXvE84mErCXUCxTlzJNTVlVBNcpwm40aRnG/Bv4mSJUiZK7tSitKTmdnFUFP6X/US9vYtjuG8XVJKgheULSUqF0kG9FUcH5VoWJ3t5xOVOMlcky5hJX3hlgPmdHMpquWLA6Cl3jHokrz8zUJHM4sXcN5PtXrF4uRIyScn1hLFTMxf9RucqWru2vX+0QL5aklujk/CK2LWwZhsGf1b3B9CfOmcWMoDGnnq9o1i2zO6CiVfqatC+rB+tLxNxTG96JbIymXLSlVaKylgWenKE31HrAnB4h9RQDpVuvlFqUHJDvQudh1bVyfQwTf0J9K+IQxsfP1p1ehPwgYpKuY2BqA+lPofhBbF4ckIc1UA4DF1Ut1qddNoo4ueHrYAtcgq1BfT+0EQJcFxJkBjzW09/vaC2A42lKSJkoLJLgsmzClRuDGf4Ph+8UpOyVK8gkFRJrsPhBZcpVwEgGo5k1er0ihpAVU7M1T/V1PSGLFLuXL39nhAghi1RrcQizSoqYqhBHEqaRII1zuwZVF77VtalqxXwrNdqF9RFrFAfl8PcUm//AGEfSKOFVaj/AEvBQi6CySOhigIuDwly94qnq/p5RTBHgIN9liUrmrDEow81QBDimW41G41EB0Wgx2f/APE/+2m/FUsfWJ+yjrvBe05xGDXjAqUkycqZgyhU2U6knKnlDJUrKxcAhH9MA/xL4Af4WJmCUpcwpGZOYZhkUoZwKKsKgbxiOx2NVh8RmzAyylpiFAGXNS9ErCiB4wkg6GNL267T99LkJmAHIeVVAoBjynLRqJqwsL1MZTl2kXTqzLTrFQLtQ7A6sTe+7V6wImh66M49DUufeLuJxYIYF3Yh+g66vX1PqImEpJDnW1m/zpCgmQT4fN4QbuXPS7Nr9RBrhbgZhoSlYB2AYpq9LeZFmEB+FzClYcO4J86H7/yY02HxAyWKkrKS6WdwA4Dh2dTEW5RTWKkMahAU4dEtLHOcwzTRUsEhmu7bgawJwUj/AEnKkPyG1/EKpLUqKFrVpBGSeagpUKcpAZgLliU3f0VpSlg1f6UoqcEJIoxvMyjxdCL1hLwZZxuGZSTLZKrkg7ABiNyWPm+zwa4GUyZaQZjqJc81nAP6SWDAlx5+VGd4aB65he90kVrrtTzjyFt0Z6kuTR/K7G7u73Ly3aEaKVxciudmYsouQ1k1J0FNq0u8OJ4qe8zvRizO1avV3bMD0paxz06YSHGlSmlMtaDQV0A1ZrQsnEZn6X9Cxv1JLvuegkYeRxNnDpcgguU7+Fg/V26xRxnD5c1OVK+7q5RmUJZ2JBfIWBpo5a1KC1JCswawBfW5rWvr1ctUsOIBDNSzgketaaPvS8PwCPC8KMlapa6khixSpJZqpUxSrmelCAregZj0tJIJcKmE2DgZQ9/IxIFJSs0AFmATcPcg1pqDFXicpRoaJLqNBUsRmYddTSh6iNLtiK+DwzMbhTkAVLB260LUPWDauETpaELVJKUTKyypKQFhy2UncB2ufWsnYw4STNz4xaihJTllhGcKIqSt6ZQKZQCTUFmr3OmMOGmypiJmEUmYZqTVM3MkBAKcpBKVguCQQRvaWrBI+eOKYMJnKT4glmUGCVOHcCoIekCjgypkpS6qlgdB69D5uLmOs/in2Qk4WXLmSUlpiyky1F0J5Sp0uCU2Zv8AEYvsbxqVg8aiZNkqy6lIVMyukgEClRTej0dmtKlaBpAfs0pCJwM0crg1JyuC9cqVK9hrcQc43OwqznkSRLYrTMAJILKI5gQzuCoEE0U22WHtFweT3ql4aalUpRzJDKTkfRiHCdRsCLQNUk6Alai4LOCVKOZ9NS7sHfaFJp+CfChLWpWZKcpFa8t1MGcjYaNbpFLE4VQA1Fqb7F7tb0gopwkFICTUZSxLjR9bA+8CcSWcXf6UpS1YaEheGkhbgFQsQNQdIuKnpFkAeeR79RCcEABJzlBANgS/9IZ6vWu0EFTFPQFXXKk6W8BhsGgTNQG1vYRVA3+/SOoYb8KQfFiFX0QPVuY2eLmF/B2SC6pk0+RQK0/9N2vCeSJSxs5zj5bSMI9imYR/88wfSBuHGtPv7vHXcX+H8knu1JW0lHIcxBGeZPJzEXLp+XrWxH4TSmPdrmpu9UqFH3AO3vB8iDRnOCQx8vpFZo3GN/DGdLByTAvStDb0+sZrGdmMRKfNLt1HyLGK3TFq0DhB7s0jkxha2GPo86QH+P8AiAMyQUllApOxBB+MaTsiB3OPcgPIQkbl5ybeoHuIpMT4gFOnkBwou4senQaGLs3jInICVSkBbuZgABVQh1Kv/Kb6Rd/7KS9cQT/y/UwzE9mUBDpmLJcAZUhVTbw1Z9olpFWwXj1pZISCGFHZ20FAzsLDeKCQ71NA/oHdvR/aLXGcJ3agkrKlMCp9zcA3YenpFWVNKSCl8ws4F/Kv2YKEEk4cy1poDlYmz+JTG9CwBu1t4OzEuP0pzFyWYV1pQAFP6Rod6xBKlgKGXwtUglJDs+Zi3OdrnWJFSrpuQ4UAzAFg53ByvTq3ijGbGQyiWKj+k+TV63I5TrY7wOCf46wf5NX1X5wUmHLUJBdmYuzDpd7v0ijhl/6Su75Eszu7guP7G9tXgj4MvyCUgpO1dyzMHS4a1daRGTVwWd/Sj1NjR6Udh5GSYmhJLHQOGpRwxdSXcvautIrT6qympapcULgVOhqkMPLrCQEc0crAC9xWo9bf3UaxXl40psT0/wAswtZvrDpmKZwl2IY1IyggPZrv01beElIGV1OwoQPEX0oeppU69ItIQn5wnqSa/UOPuur0SekpIURQl1UBIZRBb4+o6RWSRmsHdgkONbHby6w3v6FyXNHL/fTW/SHQBGVPAVmJdxqQeY9Gelh+5eti8SUgOAxbrq4d62UDoKxWlTgkgirVYtcW89Pc2eFxE5KlVDVrX9tK7XgS6BAma51YWq2m+lW/aNn+H3af8li0KVMPcKzJUnOMuYhWXlzcrE1VURlUBKfCkggF/YgE6XIp0bWrZMwpX3lFBJuCKGrG7v5jSLqwOzfiPxxGKwMiZLokYgp8QNe6KrjooRyaZPUQ4SaDmoaaXjS9nO2OGlGb38nv84ByqSjlUn9SSVK0NmFNS0ZDinEQqYtUp0IUTy2YGjFqGlIadKhNX0vHGqWUhKFukB/Eoki+guXp82ELh8UyVM+ZIZm1fNUaMR5184g4Pjl8xExQYpNCWzVqRYs59/af8wplFa8ygaOo5lMzc1SSfP41jGSQMVyiUFsQbkKLbCzAZSz1Boo31Gy8EFrBagu2YuKNU+f3SCaS+XOyg7+dXYh7G3vSohkiR3SVKUkhy1BZJchh5Ks9x0hXSEQEhCVEACor92NI0vZzisvueZTEKIoQHoKnMp3JjHT1pBsqp6sU79b+UE8Fx3IlkHKOjp98qhVmHpFLgzsUvtVJ2m/fnFlHauUo+BZ1vUab9IxneQueE4I12NKnjAM7EEJXlXLl5HFzmn5g7bLSTUtmHkNIMQhSQELSp3pTNV/qfto53JxZBqqm+3nqYIysSXBCvIh4lopM2ZkJOuWtiKAM31ivM4c9xRmamWtIGYHjhDBfMPK2sGZGKSapVcWJ++l2tEUMzmO7ISSayxUPQtqBYNqTpAnE9lJUjD4oyk5VLEtBtYzU0fK7dOgNwI3U9IY5hfUU6+X6dIH9o5g/LKY3myTUVrMTT5fvFwbTM8i/U5nO7FmUQkS5SlOWPOpRy38Qb2jy8LOQx/LqDdFMQ1dNwNI6jNwqDPRue9L+ssPqG5j6H2fO4SklRBBSauetR8oN2PVHD+IcLC1ZljK7XBI2y8oKh92tArFyEyyoDK6i4b+UPyhnq9fQR3LF8DSa5UHdwD01HT4wMxPYyWs1SA5q21A2oesNZP6JwOd4WY0kJPiRSjgO9DShqW9DrdhKgolw6iSS4ZgANKNzE6MPMNup/YSWBRSgXoOVuYgaAbwMxPYtSfCTQgPTVQYB6+Ii9H84ltC1ZmaEh2PKQXo+oNHc0HuekUksJ839QyoDu23729NCNNiux85LkLUWoRlNTdlKqLKoWJrAmb2dmibMUUulQSzZnoLeHfeKj4FFNDvStwaMwYsX9vlDZqUpAD1Ds5al7g3fTYCJJyCg8wIoakEa6aOw3o5gfOmEKclyWNSaAUHncWc0Pq0IemUTUmpFnZyAwq9hR/3itNSU2Id6FKtTsxYa6a9YmloGUkM49KFq3OwfzG7Q/B4RzzENWxozHe1tWiwKM2URQixrSxrQ7WiNZJG/x/aDOMQLsAHJdzqSLUYHKHN+ogPQGo6nf0MNCGCXprt9/dYjLxLmru+/7+cNpr9+cAHk4ggWd/OHYUBRAy1L1c62iNKa1ghhcKazHFDUudQTbdg7ne4guhEuHlBCPV9H9fR/t4GYjDkE9P7wUwxUp6CihSjdemu3XQQ+dhsySEkEu9tgKdQGvGabT6BBwiTyqJF2FfceWnvFtIdJV6tbQAsL3CfKm8ScMSopbIygHIbRIvXUAQjFKlIIKSHYWyhnZVKB6/30mVtsBZk0gOQFC4BTQaPZmoKasNnj3e94DykZikFnD1Io+tz1oN4pYlThLMARY0I9aa/WFwU55iUgOwYOSQG5tQ5HSBLgmS4aXlmc6ZS3t3mY0YgJopLhiDvyhutdUjKSPqA/W0e4kt1vQjVnBfKCXJFL26aRPhuJZQyQkB9SQT1tDt0CN3CwFEvGfzSh7/2hRJxf/myvb/8AEbV/pdhyPSyUl0lj8D6QJRhMTrPR6If5gRZk4WaLzgf+GkRLQ0wxK4jbMGO7nLv0asXcNj1JOZLP0N6NYkwFSncj2ETImkUDHobftEOJaZoJHHlUDhti1R71pFftdxUflFEFSACh2DpNQA9CwDdPW0UZUxKq5Q+zVpdm+6xFxPh4nSzLUuYEKIJCW0JauVzV6H4RK4wl1BmZjD+dlsXGSYXGjqlVIOr/ACjSycQ9CHDaUvQdBQ/KMbJl8wW6lqZnU1nBoEgC4DuNg9INYXiwHKfW9D0UK6fvEsdBxckKatHDuLi2n+0IepPMn0er/wCRSKaMWlYocrhmNRRrHWJZSjcAk5dLFgP7wmMrY7EoQSVoWhKWPeFLyrpLlSSco6lmYxBicClaiKsVpKW/pWhfr4T93KSsa4Y1BITUaKf94inSUFSgQSFFSSAWuAbhiPCahm9BEsZWmSa6VIB/5E1p1IiLEcOdwtILpuQKVI1q39oVfBpgAMrEK3KJjrTUFw/+sFC1SqL0tCzzLDKIdQBKkuRoWDgaW13hiMlxDgiG28mI3soE/GM/jeypJYdyphcpCVNX9VXsY6TiEpUDmSHeu+/9or4rDo0HhoR00vTUwKTFVnIsV2GmBzlI3Y5klrW+sDpnAZ4djmoxvVmob/yih/vHZ0YHmTRTEh3GhNbaVEV5vC0zJgC0girZhZtn6/XzilNi1OJ4nCLD5kdaA771sC1a0HV6lE0dwK6vYj5HX4R2Kf2blH9DPqlRZqaO0DMT2NzuAoNspPVvIV+xFbicDlfdA2+lP3c/5iMCkb2d+H5Ul0ynsQUuCdqP9H3EDMR2PUHAOU/1MG8xTy9ItTROrMuiU+9/n9j2ghhZbJ1ape9jsPnrbWkmI7OTUh3Sptlj7BpEnCOGF3UmodwQ9q0Ip9IJSVE0V1LTlqop9mdzo169WMT4KZldSVUowGYOaHoD8qUtD+J8LIIygKYEdSctrXck03G0R4PAzAgZs1CGToOatX1oRezdRDaa9JJ0T1OBmJpRyS9bMTZy8SFCUsSVFZewQQRRnITUOBrqax7F4MMTQKS27V8RA1clx/sm8WVqUMuc/wBLigcMRbRwkDzBiHIAdiMIjwpUEuS7irihZ2Ggs/xrDgwUnIkZWrnUCHq1q1qQPgzxdSgzUglIZ8wJaidQBXMzEt5b1gxeCJLqmEOkEhqsXYO/ufSrRUZXwCpMxLoy5hnJc0oHYMGowAHuQ0UJ0lixAV1DgW9PlBHDcJYpOe5UKCtKU63aJMRgkkuAm2pI+STT1i9kgNt9/YhQfv7+6RE/lEgP390jQ0JEwrwwQ54AHmFSqGBUOEICQfehiaXOa9Q7/wBQ8jFXND0rhNDsJhiHScwp5+RF3hSpv0/9J/t5NFBC/tqeo1iVOMbxJDbhgK7jYfXS0Q0VZfQpYsS9m+7nzgjw/GqHjJTXxBix6iot5fGA8xxqKjoWA2qf7WhZWPKblQe9co3A/wAOHNjeJoqzVyMdmUD4mUC7EWBLsahw/trEokOXCg3e0uSeVTA7X+EZuTxRvCUu1Li3u/6bNFxXFCpKCoMysz0BNCmuUsSX1aIcQDgcFdLOx6MSKasCKNbWHYSecrLOZOSoIuWA9HLe8DUcRsQaj9Juaer62rF6XjUkZSlnsdbv6VAPqYEBL3aFpfw1qHo7J109d+kVsbL5iQ5BIqKi+rW/cViY4QGWWJNR8HFNq/YiIBSQ9QQW+cAEy0cwF3I8qXSG2yxXUtUvIQx5RzG9WPUPT5RalTnNWNKkhj5A/CGqVLmKTYEaFw4O2u8PgFL8sVGmVtmbVm6dPKHypASoumzAg6lQo9LE38jSLypHhZJN67kn2pTWHJlfxC5ejJcDQ00rRKS/yeFqgsFYvDMojLQasfMV3aKM/AZqqDptUPv7VasH0rOVSiaZc1R97GPKAFWcKHMAzNu9PsaQOwMJxLs5LCScp3d3NdGPyECcV2VqQgkqZglQAJ9Q3xIveOiYnByyLlILba1vpDZnBlKC2ANKF7ihB1JsYm5IdI5kOymIy5klPMBQE5h5g600e8VlcJmSiyg2odwQ/U0P0ekdPnSAAkVoGrqw826CK+JwoYso31Lg0+NhFca6Q4I5kZdS5HkAaa32f73XEYcqSU5mTdNCkuDvoKCo+cb6fw1GWqUuXs43pQ9DpA3FdmEKBylYo7kD3oaQnD+E6mUlzEpIAUgBNhQkaC700r0vSI1yEqSHykmijdyb9DygC23SL/EOFZKFyTY3zD0sLHS8DVKKAxBD0Zg30av2YnSS8J1JJUtAoEJapBGlCmjdC7auY9JQlI8Bq5ophU7AxHLnXypdm/UnSu9qW6CGpxYDugEv0MQ4zJphh6/f0h4W8NlJf2+/nHiaevyePQLJAr79vv0hwVEYNW+7fvDgbeTwASBX39/dIcFfbxE/0+YH1hxLe8AEoPtHn6QiRby+/nHjr0hDHBUPSsjVoY9ff+0K8DAmlTCk0UW1TXKf3iXvgaB0nQOzk+23mXNLxWzN8ITvHDFvv/ES0NF1KT/OXDNsC39Irb7rE8uebuLe1dBp7t9Qs/EFABDVIHRvSL2HnFRUD+hTDex19NIz4UFZc8k760avlmoTT4xOvF5G53qKMot5g9evpAiSXzPp+0O74gJAsSnr4rs/l8YKGajB4sO+bQgg2LjQ761+MW8Pjgs5VCpanl9KabxlZswhxsW9ACateJMNiSGIo4cjQnq8IZrciTmykF0kAeZ2+HrEOFwyipKrgKvoWeAJxBSEKBYnZ9CLRofzhCiGDDK19R51iKsCHAKUFJBdqjp7ekWkLC1spRCkkgEWLtcEsbCnXqYnRIDhTVd/cPFGWn+J/vfUQroCaUsFFRVQDtaoBtf2eFTMAfMKHNuKKCgQTpRhXTWKwWSBW6R8olkl2BqACz6WMUnQqPTlZt65QAkAAE0anU0BNSdKxLPJy8h5stdRUA+RYH7aKInqBv8AdPv0gjNGZCiaMk26D4wbWKgdheLlSAFItRTdKNvYNXaHY3h4CeVwCHLl208/jEeDS6SDbKT1DBLV1vq8EMSXl/8ADf4O3UFoF0b4BzKLNlJ8mJPp6/GPSEKLgairjqDTS/ygjw1TqZhcxUxs0oSoAksWclyW39hCQAGZgQFS9yCRqxpqRep9tKxDPwYUlQbRrWH3T36wfxEkd5LDU7sn/qCfkYiWWJSwYC+ulH2rboIUnTKpMy/E+BIVoEl7gAN6+TwPX2VlvRSurkCvkBGs4rLANNC0QrlAG0CmyXBH/9k=

Kamenný klenbový most s pozlaceným Kristem na kříži v životní velikosti. Most a kříž tvoří znak obce. Most přes Ploučnici spojuje zámek s kostelem, postaven byl roku 1840 místo mostu dřevěného. Je třetím nejstarším mostem na Ploučnici (po Mimoni a České Lípě) a je nyní chráněnou kulturně - technickou památkou. Provoz z něj byl přenesen na sousední nový most, je přístupný jen chodcům. Pozlacení bylo provedeno naposledy roku 1991 při opravě celého mostu.

Mezi oběma mosty poblíž náměstí bylo v roce 1722 postaveno v místě nalezené vyplavené mariánské sošky barokní mariánské sousoší čtyř světců a Panny Marie

Chráněné chalupy, ukázka lidového stavitelství.


Jak se tam dostanete

Autem

Obec se nachází při hlavní silnici č. 262 mezi Českou Lípou (9 km) a Benešovem nad Ploučnicí (10 km) a Děčínem.

Vlakem

Do stanice Horní Police-Žandov Trať 081 | Děčín - Rumburk, Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa

GPS místa - 50°42'14.053"N, 14°24'2.294"E


 

Takže teď už víte víc....zdravím všechny příznivce tajema a turistiky....a za týden zase za novým příběhem....A co vás bude čekat? 

Podíváme se do Žirovnice k rybníku Nový (lidově zvanému Ježek), kde viděl rybář tajemná světla nad rybníkem

Ahoj 

Vláďa Loužecký

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář